Nařízení

Vyhlášení nového nařízení (§ 2 odst. 1)

Vyhlášení nového nařízení vydaného po 1. 1. 2022.

Zveřejnění nařízení vyhlášeného náhradním způsobem (§ 2 odst. 5)

V případě, že dojde k výpadku systému, může obec vyhlásit nařízení náhradním způsobem a po zprovoznění zveřejnit v systému tímto formulářem.

Zveřejnění platného a účinného nařízení vydaného před 1. 1. 2022 (§ 9 odst. 1)

Tímto formulářem se zveřejňují již platná a účinná nařízení podle přechodného ustanovení.

Oprava textu právního předpisu, jeho formátu nebo metadat (§ 5 odst. 2 a 3)

Tímto formulářem se opravují metadata a např. formát zveřejněného právního předpisu. Neslouží k opravě chyb, formální korektuře či úpravám textu schváleného právního předpisu.

Žádost o výmaz zveřejněného dokumentu, který není právním předpisem (§ 5 odst. 4)

Pokud zjistíte, že do systému Sbírky byl zaslán dokument, který není právním předpisem, tímto dokumentem požádáte správce systému Sbírky o výmaz. K výmazu dojde tehdy, dojde-li k jednoznačnému závěru, že se nejedná o právní předpis obce.