DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBCE

Upozorňujeme obce, že pro zveřejnění stávajících obecně závazných vyhlášek vyhlášených do konce roku 2021 prostřednictvím úředních desek obecních úřadů mají 3 roky. Pro zveřejnění těchto vyhlášek využívejte výhradně formulář „Zveřejnění platné a účinné obecně závazné vyhlášky vydané před 1. 1. 2022 (§ 9 odst. 1)“.

Obdobné upozornění platí i ve vztahu k formulářům pro zveřejňování nařízení obcí.

Před samotným zveřejňováním právních předpisů doporučujeme obcím využít metodické materiály Ministerstva vnitra (základní informace, instruktážní videa, záznam z on-line školení atd.).

Rovněž nabízíme možnost konzultovat s územními odděleními dozoru Ministerstva vnitra aktuálnost doposud platných právních předpisů před jejich zveřejněním ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (viz telefonní kontakty uvedené na úvodní stránce).

 

Výsledky hledání

Pro daný filtr nebyly nalezeny žádné záznamy. Upravte nebo zrušte filtr a zkuste hledání znovu.