Obecně závazná vyhláška města Rakovník č. 1/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích