Překážky bránící zveřejnění právního předpisu

Základní informace 

Pokud nastane překážka, která brání zveřejnění právního předpisu v informačním systému Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, správce uveřejní oznámení
o existenci této překážky na své úřední desce a informaci o existenci překážky rovněž na webových stránkách Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Potřebuje-li územní samosprávný celek či správní úřad během trvání této překážky neprodleně vyhlásit právní předpis, vyhlásí tento právní předpis vyvěšením na své úřední desce, tzv. náhradním způsobem.

Poté, co pomine překážka bránící zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, o čemž správce informuje uveřejněním oznámení na své úřední desce, územní samosprávný celek nebo správní úřad neprodleně zveřejní právní předpis vyhlášený náhradním způsobem ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
a některých správních úřadů.

Právní předpis, který byl vyhlášen náhradním způsobem, může být z úřední desky sejmut až v okamžiku jeho zveřejnění ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

 

Formulář pro zveřejnění právního předpisu vyhlášeného náhradním způsobem

 

Dosavadní výpadky informačního systému, v rámci kterých bylo možné využít vyhlášení právního předpisu náhradním způsobem

Pořadové číslo Datum a čas výpadku
1. 14. ledna 2022 od 08:30 do 09:30
2. 20. dubna 2022 07:30 - 22. dubna 2022 12:50
3. 5. srpna 2022 17:00 - 8. srpna 2022 14:50
4. 31. prosince 2022 23:59 - 3. ledna 2023 01:00