Žádost o výmaz vkladu

Základní informace 

Pokud územní samosprávný celek (obec nebo kraj) nebo správní úřad, který vydal právní předpis, zjistí, že ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů“) zveřejnil dokument, který není právním předpisem, požádá správce o výmaz tohoto dokumentu ze Sbírky právních předpisů skrze elektronický formulář.

Zjistí-li správce, že byl ve Sbírce právních předpisů zveřejněn dokument, který není právním předpisem, vyzve územní samosprávný celek nebo správní úřad skrze datovou zprávu k podání žádosti o výmaz. Správce Sbírky nikdy neprovádí výmaz dokumentu bez předchozí žádosti o výmaz územním samosprávným celkem nebo správním úřadem.

Formulář pro žádost o výmaz dokumentu, který není právním předpisem

 

Časté dotazy