Aktuálně

Zveřejněno 10. listopadu 2023

K datu 26. října 2023 byla ze strany správce informačního systému Sbírka právních předpisů územních samosprávných a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka“) provedena formální korekce interního číselníku, který obsahuje skupinu metadat zahrnující oblast úpravy a zákonné zmocnění, na základě kterého byl právní předpis vydán. Důsledkem provedené korekce došlo v rámci sjednocení dat a lepší přehlednosti informačního systému Sbírka k automatickému přepsání i některých již dříve zaslaných metadat prostřednictvím elektronického formuláře do datové schránky zřízené správcem Sbírky.

Formální korekce má charakter estetické změny interního číselníku, ze kterého vkladatel právního předpisu následně skrze formulář vybírá odpovídající oblast úpravy a zákonného zmocnění. Jelikož samotná metadata jsou technicky vzato data obsahující informace o jiných datech, nedochází tedy ke změně významu již jednou zaslaných metadat společně s právním předpisem prostřednictvím elektronického formuláře, a tudíž vkladatel právního předpisu nebude o této změně metadat vyrozuměn správcem prostřednictvím datové schránky.

Pro úplnost dodáváme, že s ohledem na výše uvedené může dojít ke kolizi v zobrazení metadat skupiny oblasti právní úpravy a zákonného zmocnění ve Sbírce s předmětnými metadaty uvedenými v „Oznámení o vyhlášení právního předpisu“ u právních předpisů vložených do Sbírky v období od 1. ledna 2022 do 26. října 2023.Zveřejněno 24. října 2023


Upozorňujeme, že ke dni 1. října 2023 byl ukončen provoz help-linky k dotazům týkajících se Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. V případě dotazů využijte kontakty na příslušné dozorové pracoviště.
Archiv aktualit


Často hledáte