Úvod Tvorba právních předpisů obcí

Tvorba právních předpisů obcí

Ministerstvo vnitra, které je zároveň správcem informačního systému Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, vykonává dozorovou a metodickou činnost v oblasti vydávání obecně závazných vyhlášek, proto se informace k tvorbě právních předpisů týkají primárně obecně závazných vyhlášek. V případě potřeby metodické pomoci ohledně nařízení kontaktujte místně příslušný krajský úřad, případně ministerstvo, do jehož gesce příslušná problematika spadá.