Prohlášení o přístupnosti

Ministerstvo vnitra se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek https://sbirkapp.gov.cz/  v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku  https://sbirkapp.gov.cz/

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější informace najdete v části „Nepřístupný obsah“ (tzn. obsah nevyhovující kritériím přístupnosti).
 

Nepřístupný obsah (nevyhovující kritériím přístupnosti)

Známá omezení internetových stránek https://sbirkapp.gov.cz/

  1. na internetové stránce https://sbirkapp.gov.cz/email/registrace může být pro osoby s poruchou barevného vidění problematické opsání čísla pro potvrzení přihlášení se k notifikacím. Toto je bezpečnostní prvek vložený proti zneužití zadání e-mailu automatem tzv. CAPTCHA (výjimka pravidla 1.1.1 Non-text Content).

Nadále budeme pracovat na zlepšení těchto stránek pro plný soulad s pravidly o přístupnosti.

 

Podporované webové prohlížeče

Optimální zobrazení a práci umožňují tyto webové prohlížeče:

Pro desktop: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari

Pro mobilní zařízení: Google Chrome, Safari


Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 15. 5. 2023.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Ministerstvem vnitra.

Prohlášení bylo revidováno dne 19. 5. 2023.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby tyto stránky byly bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail sbirkausc@mvcr.cz.


Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
odbor eGovernmentu
Na Vápence 915/14
Praha 3, 130 00

e-mail: pristupnost@dia.gov.cz.