o požární ochraně při kulturních a jiných akcích

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: požární ochrana - požární řád: zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně - § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 → požární ochrana - podmínky při akcích: zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně - § 29 odst. 1 písm. o) bod 2