O nočním klidu

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce sbírky provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: noční klid: zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích - § 5 odst. 6 → noční klid: zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích - § 5 odst. 7