Obecně závazná vyhláška obce Hrusice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci