Obecně závazná vyhláška obce Rovná č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství