obecně závazná vyhláška obce Úherce č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Číslo právního předpisu: 1/2022 → 2/2021
  • Datum vyvěšení na úřední desce: - → 10.12.2021
  • Způsob zveřejnění: Běžný → Dle přechodného ustanovení