o místním poplatku ze psů

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: místní poplatek z pobytu: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - z pobytu → místní poplatek ze psů: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - ze psů
  • Datum nabytí účinnosti: 13.07.2020 → 11.07.2020