Obecně závazná vyhláška obce Dolní Rychnov č. 2/2016 o nočním klidu

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: noční klid: zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích - § 5 odst. 6 → noční klid: zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích - § 5 odst. 7
  • Datum nabytí účinnosti: 22.12.2016 → 24.12.2016