ÚVS nařízení SVS MVO č.j.SVS/2023/033631-G, kterým se ukončuje nařízení č.j. SVS/2022/163213-G ze dne 13. 12. 2022 - k zamezení šíření nebezpečné nákazy vysoce patogenní influenzy ptáků (tzv. „ptačí chřipky“)

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení