Obecně závazná vyhláška obce Přeskače, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 28.12.2022 → 21.12.2022