Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 17.03.2022 → 18.03.2022