Obecně závazná vyhláška o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: veřejný pořádek - jiné: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. a) - jiné → veřejný pořádek - jiné: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. a) - jiné; pohyb psů: zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání - § 24 odst. 2