Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vyvěšení na úřední desce: 09.09.2019 → 23.08.2019