č.1/2022 o zákazu používání zábavní pyrotechniky na katastrálním území obce Kanice

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: veřejný pořádek - jiné: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. a) - jiné → veřejný pořádek - pyrotechnika: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. a) - pyrotechnika
  • Datum vydání: 21.01.2022 → 19.01.2022
  • Datum nabytí účinnosti: 05.02.2022 → 08.02.2022