Obecně závazná vyhláška č.3/2020, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Úherce, okr. Plzeň-sever