Kterým se stanoví maximální cena za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla.