Nařízení, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejjich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 23.10.2012 → 01.11.2012