OZV obce Rozhovice č. 02/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství