OZV, kterou se stanovují zásady pro prodej bytů a nebytových prostor ve vlastnictví Obce Šatov