OZV kterou se stanovuje úhrada stočného ve dvousložkové formě

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 16.11.2011 → 15.11.2011