Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 08.10.2021 → 07.10.2021