Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Klenovice, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na správním území obce Klenovice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem