o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Správce sbírky provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: místní poplatek za komunální odpad - obecní systém: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - komunální odpad - obecní systém → systém odpadového hospodářství: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech - § 59 odst. 4
  • Datum nabytí účinnosti: 15.03.2022 → 22.03.2022