Nařízení Města Podbořany č.2/2002 o koeficientu růstu nájemného z bytu pro Období od 1.7.2002 - 31.12.2002

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vydání: 03.06.2002 → 15.05.2002