Nařízení města Velká Bíteš, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu