kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Lanškroun a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení