Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství