Obecně závazná vyhláška č. 4/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: daň z nemovitosti - koeficient u pozemků: zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí - § 6 odst. 4 písm. b) → zrušovací: Ústava České republiky - čl. 104 odst. 3 - Zrušovací OZV
  • Datum nabytí účinnosti: 22.11.2009 → 26.11.2009