Obecně závazná vyhláška obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: systém odpadového hospodářství: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech - § 59 odst. 4; veřejný pořádek - jiné: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. c) - jiné → systém odpadového hospodářství: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech - § 59 odst. 4