Obecně závazná vyhláška Kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Kostelní Vydří a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: veřejný pořádek - chov a pohyb zvířat: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. a) - chov a pohyb zvířat → pohyb psů: zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání - § 24 odst. 2
  • Datum nabytí účinnosti: 26.05.2023 → 09.06.2023