kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Kryštofovy Hamry

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Název: Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Kryštofovy Hamry → kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Kryštofovy Hamry