Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství