Obecně závazná vyhláška obce Krhová č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 23.04.2022 → 25.10.2022