Obecně závazná vyhláška obce Majdalena č. 4/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci