Obecně závazná vyhláška obce Čeložnice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení