Obecně závazná vyhláška obce Čeložnice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství