o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Číslo právního předpisu: 2/2022 → 1/2021
  • Datum vyvěšení na úřední desce: - → 19.11.2021
  • Způsob zveřejnění: Běžný → Dle přechodného ustanovení