Obecně závazná vyhláška města Bezdružice č. 4/2019, o místním poplatku ze psů

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vyvěšení na úřední desce: 13.12.2019 → 11.02.2020
  • Datum nabytí účinnosti: 01.01.2020 → 26.02.2020