Obecně závazná vyhláška obce Majdalena č. 5/2021,kterou se vydává požární řád obce

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 15.12.2021 → 26.11.2021