OZV č.1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 2/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj