Obecně závazná vyhláška města Rakovník č. 30/1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Rakovník

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení