OZV O STANOVENÍ KOEFICIENTŮ PRO VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTI

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 10.07.2009 → 01.01.2010