Obecně závazná vyhláška obce Bozkov o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci