Tržní řád

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vydání: 23.03.2022 → 21.03.2022
  • Datum nabytí účinnosti: 08.04.2022 → 14.07.2022